Zomerprogramma2020-07-02T09:50:48+00:00

Het Zomerprogramma 2020 kan helaas niet doorgaan.

Het was een heel mooi programma.

We bewaren het voor volgend jaar.

Zomerprogramma 2019

EN WEER ORGANISEERT DE PARAPLU EEN GEVARIEERD ZOMERPROGRAMMA.

Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers kunnen wij u een heerlijk zomerprogramma aanbieden. Weer of geen weer, u kunt elkaar gezellig ontmoeten in De Beukenhof en op andere locaties. Er is een gevarieerd aanbod van (ontspannings)activiteiten die u regelmatig kunt beoefenen, zoals bridgen, klaverjassen, rummikub, koersballen, handwerken, sjoelen, wandelen en biljarten. Er zijn ook eenmalige activiteiten, waaronder een klaverjasdrive, kienen, diverse creatieve workshops waaronder bloemschikken, een demonstratie spelen op de djembé, een educatieve wandeltocht, een bezoek aan de Afvalwaterzuivering in Zwaanshoek, bezoeken aan het LAM en het Historisch Museum Haarlemmermeer. Op drie zondagmiddagen zorgen we voor vrolijke muzikale noten.

Noteert u alvast de voor u interessante bijeenkomsten in uw agenda. Dan mist u niets.

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Hier onder kunt u doorklikken naar het volledige programma. Let u ook op de berichtgeving in de huis-aan-huisbladen en www.blikoplisse.nl. Voor meer informatie: Lia van der Westen, tel. 414927 of e-mail: liavdw@gmail.com of bij Marga Smakman tel. 0615870381 of e-mail: margakeess@gmail.com

 De organisatie van het Zomerprogramma is financieel mogelijk dankzij de donaties van de Stichting Lokaal Fonds Lisse en Fonds 1818.

Wij zijn deze organisaties zeer erkentelijk voor de financiële bijdragen.

Inloop in De Beukenhof

De hele zomer is zaal Hyacint van De Beukenhof voor de vrije inloop op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12 uur geopend. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee (voor eigen rekening), een sociaal contact, het lezen van de krant en/of een gesprek met de overige gasten of gastvrouwen en/of -heren. Ook is er gelegenheid om creatief bezig te zijn of een spelletje te spelen. Daarnaast kan er iedere morgen vanaf 9.00 uur over de klok gebiljart worden. In de biljartzaal staat ook een ‘praattafel’, waaraan u anderen kunt ontmoeten.