Kunstbus2022-01-02T12:06:04+00:00

De organisatoren van de Kunstbus Lisse stellen halfjaarlijks een programma van het theaterbezoek vast.

Voor deelname gelden de volgende spelregels:

 • Voor deelname dient u lid te zijn van de Kunstbus. De kosten zijn € 5,– per persoon per seizoen, over te maken op rekeningnummer NL81RABO0166334197 t.n.v. Paraplu-Kunstbus o.v.v. lidmaatschap.
 • Bij uw eerste inschrijving voor een theaterbezoek gelieve u ook uw persoonsgegevens door te geven aan de penningmeester.
 • In de betalingen zijn de kosten van vervoer en entree van het theater begrepen.
 • In het programma wordt steeds de uiterste datum van betaling aangegeven.
 • De lijst van deelnemers wordt in volgorde van de betalingen opgesteld.
 • Een bevestiging van uw deelname ontvangt u 2 à 3 weken van tevoren.
 • Bij overinschrijving kunt u op de reservelijst worden geplaatst. U krijgt daarvan een melding.
  Zo ook ingeval er een plaats is vrijgevallen.
 • Voor dekking van de vervoerskosten is een minimum aantal deelnemers vereist. Bij onvoldoende belangstelling vervalt het theaterbezoek. Alle betalingen worden terstond gerestitueerd.
 • Uw toegangskaarten ontvangt u in de bus.
 • Bij uitzondering en na telefonisch vooroverleg kunt u een metgezel meenemen.
 • De opstapplaatsen zijn: Westerdreef/De Beukenhof; winkelcentrum Poelpolder; brandweerkazerne Sassenheim.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij:

Bep Clemens  |  tel. 413632
e-mail: bepclemens@gmail.com (penningmeester)

Ria Markus |  tel. 429885
e-mail: marwer@ziggo.nl

Diny van der Zwet |  tel. 415799
e-mail: aad.diny@casema.nl