Lezing over Rembrandt in ‘t KrantCafé

Het zal u niet ontgaan zijn dat we beland zijn in het jaar van Rembrandt. Ook ’t KrantCafé gaat hier een steentje aan bijdragen. Onze historicus Jan Broekhuizen gaat ons meenemen in het spoor van Rembrandt.

We treffen de jonge Rembrandt in zijn geboorteplaats Leiden. We maken kennis met de ouders van Rembrandt en enkele jeugdvrienden. Uiteindelijk zien we hem definitief naar Amsterdam vertrekken waar hij kennis maakt met Saskia van Uylenburg, de liefde van zijn leven. We ontmoeten bewonderaars, opdrachtgevers, beschermers en leerlingen. Vanzelfsprekend komen kunstwerken van de grote meester aan de orde. Er worden relaties gelegd tussen zijn familie en bekenden, zijn omgeving, gebeurtenissen die hem beroerden en zijn werk, die soms voor de hand liggend, soms verrassend zijn.

U wordt van harte uitgenodigd op vrijdag12 april a.s. om 10. 00 uur in het sociaal-cultureel centrum ’t Poelhuys. U wordt dan getrakteerd met een boeiende lezing van Jan Broekhuizen. Hij zal ongetwijfeld zijn lezing vergezeld laten gaan met de nodige illustraties. De toegang is € 2,00. In de pauze wordt een kopje koffie of thee met een koekje gereserveerd.

Lunchen in 't KrantCafé 

De volgende lunch is op 16 april

Het Krantcafé organiseerde op dinsdag 5 maart 2019 tussen 12.00 en 14.00 uur een WINTERSE LUNCH in  het sociaal-cultureel centrum 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4.

KrantCafé Lisse

Wilt u eens gezellig, samen met wat leeftijdgenoten, een kopje koffie of thee drinken en een praatje maken? Of komt u even de kranten doorbladeren om zo van allerlei zaken op de hoogte te blijven? Het KrantCafé Lisse biedt u daarvoor graag de mogelijkheid in ’t Poelhuys. Er zijn altijd gastdames en/of –heren aanwezig met wie u aan de praat kunt raken.

Het KrantCafé Lisse is vanaf 3 september alle ochtenden van de werkdagen geopend, behalve op donderdagochtend. U kunt er van 10.00 tot 12.00 uur terecht. Regelmatig worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er heerlijke lunches, creatieve en muzikale ochtenden en interessante lezingen. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd in de lokale weekbladen, op de website en op Facebook.

Het seizoen loopt van 3.9.2018 tot 21.12.2018 en 2.1.2019 tot 28.6.2019.

contactpersonen:   Joke Rhebok-van Gulik, jokevangulik@hotmail.com, Jopie van Nobelen, corenjopie@kpnmail.nl en John Rhebok, Jrhebok666@gmail.com

Voor vervoer naar ’t Poelhuys kunt u gebruikmaken van de Seniorenbus. tel. 06-83535859 (een dag van te voren bellen tussen 08.30 en 12.30 uur). De kosten van de Seniorenbus bedragen € 1,75 per rit; dus uit en thuis € 3,50.

Workshops in ‘t KrantCafé

In september is er gestart met creatieve ochtenden op de 1e vrijdag van de maand. Deze worden verzorgd door Patricia de Jong.

Op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur is in ‘t Poelhuys een gevarieerd aanbod van vormen van handenarbeid. De eerstvolgende workshop is dus op vrijdag 4 januari 2019. Op het programma staat dan het maken van een sneeuwpop van bloempotten. Je beschildert een bloempot en ga deze decoreren naar eigen idee. Als je geen eigen idee kan verzinnen heeft Patricia vast nog wel suggesties.
U wordt van 10.00 tot 12.00 uur verwacht in ’t Poelhuys.
Houd voor verdere informatie de nieuwsmedia in de gaten! Voor nadere informatie zie ook www.deparaplu-lisse.nl en www.prutsenpracht.nl.

Deelname kost € 6,50 per workshop, dit is inclusief gebruik van materiaal en een kopje koffie of thee. Om organisatorische redenen moet u zich vooraf aanmelden via telefoon 06-28408417 of e-mail prutsenpracht@gmail.com.

Op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur is in ‘t Poelhuys een gevarieerd aanbod van vormen van handenarbeid.

Het programma in 2019 bestaat verder uit:

  • Vrijdag 05.04.2019: Paasdecoratie maken.
  • Vrijdag 03.05.2019: Stenen, veren en/of takken beschilderen.
  • Vrijdag 07.06.2019: Aboriginal Painting.
  • Vrijdag 06.09.2019: Portret tekenen.
  • Vrijdag 04.10.2019: Klomp-egel maken.
  • Vrijdag 01.11.2019: Schilderen als beroemde schilders.
  • Vrijdag 06.12.2019: Kerstdecoratie maken.

De workshops in de zomermaanden zijn in De Beukenhof als onderdeel van het Zomerprogramma en worden later bekend gemaakt.

2019-03-10T17:42:05+00:00