De spelregels luiden als volgt:

  • U dient lid te zijn van de Kunstbus. De kosten zijn € 5,- per persoon per seizoen over te maken op rekeningnummer NL81RABO0166334197 n.v. Paraplu – Kunstbus o.v.v. lidmaatschap.
  • Bij uw eerste inschrijving voor een voorstelling gelieve u ook uw persoonsgegevens door te geven aan de penningmeester.
  • We vermelden in het programma steeds de uiterste datum voor onze ontvangst van uw betaling.
  • De lijst van deelnemers wordt in volgorde van de betalingen opgesteld.
  • Een bevestiging van uw deelname ontvangt u 2 à 3 weken van tevoren.
  • Bij overinschrijving kunt u op de reservelijst worden geplaatst. U krijgt daarvan een melding.

Zo ook ingeval er een plaats is vrijgevallen.

  • Voor dekking van de vervoerskosten is een minimum aantal deelnemers vereist. Bij onvoldoende belangstelling vervalt het theaterbezoek. Alle betalingen worden terstond geretourneerd.
  • Uw toegangskaarten ontvangt u in de bus.
  • Bij uitzondering en na telefonisch vooroverleg kunt u een introducé meenemen.
  • De opstapplaatsen zijn: Westerdreef/De Beukenhof, winkelcentrum Poelpolder, brandweerkazerne te Sassenheim.

Informatie:

Bep Clemens                 0252-413632 organisator/penningmeester, bepclemens@gmail.com

Ria Markus                    0252-429885  organisator, marwer@ziggo.nl     

Diny van der Zwet       0252-415799  organisator, aad.diny@casema.nl

Marga Smakman          06 15870381  organisator, margakeess@gmail.com

 

Wij wensen u veel plezier bij het maken van uw keuze voor het nieuwe seizoen.

 Met een vriendelijke groet van de organisatoren.

2019-11-23T17:16:54+00:00