Computerlessen2023-08-24T10:11:29+00:00

Computerlessen voor 55-plussers

(Vrijwilligers gezocht)

De computergroep van de Stichting De Paraplu heeft een breed aanbod van computerlessen en andere digitale kennisvormen voor (jonge) senioren.

De lessen van 2 uur worden op ochtenden en middagen van werkdagen gegeven in De Beukenhof, Eikenlaan 2, Lisse. De kosten zijn € 30,– per reeks van 10 lessen. Er zijn 3 reeksen per jaar. De lessen starten medio september a.s.

Andere karakteristieken van het aanbod zijn:

  • de lessen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers. De groep is aangesloten bij SeniorWeb o.a. voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers.
  • de groepsgrootte is klein, zodat er bijna sprake is van individueel onderwijs;
  • de samenstelling van de groepjes geschiedt op basis van het onderwerp en de computerervaring;
  • er zijn lessen in o.a.: internetten; e-mailen; fotobewerkingen; kennismaken met Windows 10; tekstverwerken; opstellen adressenbestanden; spelletjes; werken met een tablet of iPhone (Apple of Android);
  • er zijn computers beschikbaar (Windows 10), maar u kunt ook werken op uw eigen laptop, iPad of tablet.

Het digitaal kunnen communiceren met overheden, bedrijven, enz. wordt steeds meer van belang.
Om het groeiend aantal cursisten te kunnen opvangen, zijn nieuwe vrijwilligers, vooral zij die handig zijn op Ipad, van harte welkom!

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Ria Markus, telefoon 06-57493554 op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur of via e-mail: computergroep@live.nl

Lesruimte in De Beukenhof