Aquarel

Wekelijks komt de aquarelleergroep bijeen. De deelnemers van de aquarelleergroep hebben gemeen, dat ze allemaal als hobby enthousiast het schilderen met aquarel en acryl beoefenen. De groep werkt zelfstandig zonder docent. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

dagdeel:                     maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur

locatie:                     De Beukenhof, zaal Hyacint

seizoen:                     start 2.9.2019, afsluiting: 20.4.2020

contactpersonen:    mevrouw Annet van Gerven, tel. 412873, annetvangerven@casema.nl,
de heer Nic van Rooyen, tel. 413262, nic-dinivanrooijen@ziggo.nl

contributie:                 € 50,- per seizoen, deelnemers brengen eigen materiaal mee

2019-08-01T15:40:45+00:00