Aanmelden activiteit2019-02-13T13:59:37+00:00

Aanmelden activiteit

Aanmelden en inschrijven voor activiteiten

Indien een van de op de volgende pagina’s genoemde activiteiten u aanspreekt en u overweegt om eraan deel te gaan nemen, dan nodigen de groepen u van harte uit om eens langs te komen wanneer ze met hun spel of creatieve activiteit bezig zijn. Als u besluit lid te worden, dan kunt u dat eenvoudig via de genoemde contactpersoon regelen.

Aansprakelijkheid

Indien personen deelnemen aan cursussen of activiteiten en er gebeurt tijdens een cursus/activiteit een ongeval, waardoor een persoon letsel oploopt, dan is Stichting De Paraplu in het geheel niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.